DOROZUMIEVACIE SYSTÉMY

DOROZUMIEVACIE SYSTÉMY
Obnovy v panelových domoch, video, audio.
Viac informácií

POPLAŠNÉ SYSTÉMY

POPLAŠNÉ SYSTÉMY
Komplexné riešenia. Návrh, realizácia, servis.
Viac informácii

KAMEROVÉ SYSTÉMY

KAMEROVÉ SYSTÉMY
IP kamery, záznamové zariadenia, monitoring
Viac informácií

DÁTOVÉ SIETE

DÁTOVÉ SIETE
Inštalácie štruktúrovanej kábelaže.
Viac informácií

Firma: Jozef DIKY - DIAL
Tel:  0905 667040
E-mail: diky@gaya.sk
Dodávka a montáž poplašných systémov
Dodávka a montáž kamerových systémov
Dodávka a montáž dorozumievacích systémov
Dodávka a montáž dátových sieti
© Jozef Diky 2011 diky@gaya.sk