Firma: Jozef DIKY - DIAL
Tel:  0905 667040
E-mail: diky@gaya.sk
Dodávka a montáž poplašných systémov
Dodávka a montáž kamerových systémov
Dodávka a montáž dorozumievacích systémov
Dodávka a montáž dátových sieti
© Jozef Diky 2011 diky@gaya.sk
Štrukturovaná kábeláž je základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov,“ t.j. pasívna časť komunikačnej siete. Cieľom z hľadiska využitia objektu a jeho funkčnosti je navrhnúť univerzálnu štrukturovanú kabeláž s možnosťou prenosu dát, hlasu, obrazu, prípadne perspektívnych technológií po tej istej fyzickej kabeláži.

Kabelážny systém pre tieto riešenia je univerzálny, takže netreba ťahať samostatné káble pre telefóny, televíziu a počítače. Do ktorejkoľvek zásuvky v dome je možné pripojiť okamžite ktorékoľvek z týchto zariadení. Riešenie je zároveň nadčasové čo sa týka prenosových rýchlostí.

V rámci svojich kapacít ponúkame dodávku a inštaláciu pasívnej časti štrukturovaného kabelážneho systému do rodinných domov a menších prevádzkových budov. Navrhneme káblové trasy, uložíme káble podľa navrhnutej trasy, označíme káble a dodáme dokumentáciu, namotujeme sieťové a telefónne zásuvky, namotujeme patch panely, namotujeme a nakonfigurujeme switche a routre.

                                                  

Dátové siete, štruktúrovaná kabeláž