Firma: Jozef DIKY - DIAL
Tel:  0905 667040
E-mail: diky@gaya.sk
Dodávka a montáž poplašných systémov
Dodávka a montáž kamerových systémov
Dodávka a montáž dorozumievacích systémov
Dodávka a montáž dátových sieti
© Jozef Diky 2011 diky@gaya.sk
V tejto sekcii vám priblížime zariadenia, ktoré najčastejšie ponúkame svojim zákazníkom. Poradíme vám pri výbere vhodného systému pre vaše potreby. Pri ponuke vychádzame z dlhoročných skúseností nadobodnutých praxou v reálnych podmienkach.


NOVOSTAVBY
Pri novostavbách doporučujeme drôtové systémy, napríklad SPECTRA SP. To znamená, že všetky komponenty sú k riadiacej jednotke pripojené prostredníctvom metalického kábla. Najčastejšie vám doporučíme zariadenia od kanadskej firmy PARADOX.

• Výhody

Spoľahlivosť systému.
Nižšie ceny jednotlivých komponentov.
Nízka možnosť narušenia.
Nízke prevádzkové náklady. (Nie je potrebná častá výmena batérií v jednotlivých komponentoch tak, ako je to u bezdrôtových systémov)

• Nevýhody


Pomerne vysoká pracnosť pri inštalovaní zariadenia.


     
HOTOVÉ OBÝVANÉ STAVBY
Pri hotových, obývaných stavbách je nežiadúce, aby dochádzalo k narúšaniu omietky a devastácii stien a fasád. Preto na inšaláciu doporučujeme bezdrôtový systém napríklad MAGELLAN , alebo bezdrôtový systém kombinovaný s drôtovým. Všetky komponenty takéhoto systému komunikujú s riadiacou jednotkou pomocou rádiového signálu, alebo v kombinácii aj pomocou metalického kábla. Najčastejšie vám doporučíme zariadenia od kanadskej firmy PARADOX.

• Výhody

Jednoduchšia inštalácia bez narušenia jestvujúcej stavby.
Nižšia pracnosť pri samotnej inštalácii.


• Nevýhody


Vyššie ceny jednotlivých komponentov.
Potreba častej výmeny alkalických batérií v jednotlivých komponentoch. (cca jeden krát za rok)CHATKY, CHATY, ODĽAHLÉ OSAMOTENÉ BUDOVY
Pri odľahlých, osamotených budovách, ako sú napríklad chaty, je systém s vonkajšou sirénou skoro neučinný. Prípadný narušiteľ má dostatok času na to, aby dokázal takéto zariadenie znefunkčniť a dosiahnuť tak cieľ, kvôli ktorému si váš majetok vyhliadol. Väčšina chát, napriek tomu, že sú situované ďalej od civilizácie, má zabezpečenú elektrickú prípojku. V takýchto objektoch nie je problém nainštalovať zabezpečovací systém, ktorý na informovanie majiteľa využíva KOMUNIKÁTOR. Komunikátor je zariadenie, ktoré pomocou siete niektorého z naších mobilných operátorov dokáže skoro okamžite informovať majiteľa o tom, že na jeho majetku sa niečo deje. Na trhu je už v súčasnej dobe množstvo takýchto zariadení.
Akciové zariadenie GSM GUARD set nájdete TU

• Výhody
Niektoré zariadenia je možné obsluhovať na diaľku prostredníctvom vášho mobilného telefónu.
Zariadenie môžete využiť aj na diaľkové zapnutie, alebo vypnutie, napríklad kúrenia, alebo s ním môžete zapnúť a následne vypnúť polievanie záhrady.
O prípadnom narušení vášho objektu informuje tým, že vás zavolá a tiež vám pošle SMS.
 
Chcete sa niečo opýtať? Napíšte nám.

Alarmy, GSM alarmy, zabezpečovacie systémy